به عنوان ما تلفات از شیوع کروناویروس می رسد یکی دیگر از گریم نقطه عطف سنا به اتفاق آرا رای به نفع یک $2.2 trn (£1.8 trn) بسته نجات برای نجات اقتصاد سخت-آمار فاجعه جهانی است.

در کاخ سفید با دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن به ردیف پشت در طرح خود برای “بازگشایی” این کشور برای کسب و کار با عید پاک به عنوان متخصص بیماری های عفونی دکتر Anthony Fauci او هشدار داد: “شما را به جدول زمانی این ویروس باعث می شود جدول زمانی است.”

رئیس جمهور است و در غیر این صورت مشغول حمله به “LameStream رسانه” برای پوشش آن از پاسخ به بحران متهم مطبوعات از “خبر جعلی” و توطئه علیه او به مخزن بازار و خرابکاری و انتخاب مجدد او امیدوار است در ماه نوامبر.


لطفا اجازه می دهد یک لحظه برای ما زنده وبلاگ به بار

سلام و به انجمن خوش آمدید مستقل‘s نورد پوشش از شیوع کروناویروس در آمریکا و دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن دولت از پاسخ به آن است.