دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن گفت که او “به دنبال” ساخت یک coronavirus واکسن رایگان, پس از ادعای دولت او در حال حرکت است در “پیچ و تاب سرعت” به منظور توسعه یک واکسن تا پایان سال است.

پرسید که آیا واکسن باید رئیس جمهور به خبرنگاران گفت: در خارج از کاخ سفید روز جمعه که “ما به دنبال که در آن در واقع”.

بیشتر به شرح زیر…