کاخ سفید وزیر مطبوعات دفاع می کرد رئیس جمهور دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن او پس از ترویج تئوری توطئه که ادعا کرد یک مرد مسن بود که هل توسط افسران پلیس در ویروسی فیلم بود “Antifa provocateur”.

دبیر مطبوعاتی کاخ سفید Kayleigh McEnany به خبرنگاران گفت: در یک جلسه مطبوعاتی رئیس جمهور روز چهارشنبه به حال “حقایق” قبل از نوشتن یک صدای جیر جیر در مورد فیلم “بوفالو از معترضان راندند توسط پلیس می تواند یک Antifa provocateur. 75 ساله و مارتین Gugino بود تحت فشار قرار دادند دور پس از ظاهر شدن به اسکن پلیس ارتباطات در جهت سیاه و سفید کردن تجهیزات.”

او کاهش یافته است به ارائه آنچه در آن حقایق خاص بودند که به رهبری رئیس جمهور برای ترویج این ادعا است که گردش در جناح راست گوشه و کنار وب است.

بیشتر به شرح زیر…