کتاب ۵۰۴ انگلیسی قیمت tagged posts

کتاب انگلیسی

احمدرضا احسانی؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه کتاب انگلیسی مراسم اختتامیه جایزه هگمتانه پن همزمان با هفته کتاب همدان برگزار می شود ، گفت: کیفیت آثار مکتوب در استان.

وی افزود: نزدیک به 100 عنوان کتاب از سراسر استان به دبیرخانه جایزه قلم هگمتانه ارسال شده است. همه کتاب انگلیسی آثار منتشر شده بین سالهای 1397 تا 1398 توانستند در این رویداد شرکت کنند.

احسانی گفت که از این تعداد ، 75 کتاب برای ارزیابی در مرحله دوم کتاب انگلیسی به خا...

Read More