همکاری‌های فزاینده چین و روسیه در سایه تهدید آمریکا

همکاری‌های فزاینده چین و روسیه در سایه تهدید آمریکا

[ad_1] شتاب سیاست مسکو به شرق پس از الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴ شکل گرفت. تقویت روابط روسیه با چین به‌منظور خروج از انزوایی بود که غرب بعد از اعمال تحریم‌ها علیه مسکو به کار بست. در طول دو دهه گذشته، روابط دو کشور دارای ارزش‌های استراتژیک ماندگار ‌شده است، به‌طوری‌که پکن هم انگیزه‌های جدی …

ادامه مطلبهمکاری‌های فزاینده چین و روسیه در سایه تهدید آمریکا

پوتین سیاست روسیه در عرصه بازدارندگی هسته‌ای را ابلاغ کرد

پوتین سیاست روسیه در عرصه بازدارندگی هسته‌ای را ابلاغ کرد

[ad_1] به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، ارکان سیاست بازدارندگی هسته‌ای روسیه، سند برنامه‌ریزی راهبردی در عرصه دفاعی است و دیدگاه رسمی دولت روسیه به بازدارندگی هسته‌ای را منعکس می‌کند.  در این سند آمده است: سیاست دولت روسیه در عرصه بازدارندگی هسته‌ای ماهیت دفاعی دارد و در جهت حفظ توانمندی نیروهای هسته‌ای روسیه در سطحی است که …

ادامه مطلبپوتین سیاست روسیه در عرصه بازدارندگی هسته‌ای را ابلاغ کرد