فراز و فرودهای طرح جامع مسکن

فراز و فرودهای طرح جامع مسکن

[ad_1] مشکل مسکن در کشور ما از سال‌های دهه پنجاه شروع شد. راه‌حل بحران مسکن را تولید مسکن استیجاری ارزان دانسته‌اند و برای کشور ایرانی که فرهنگ ملکی دارد، اجاره به شرط تملیک در این راستا بوجود آمد. پیش از ارائه منسجم برنامه‌های مسکن اجتماعی نیز در ایران اجاره به شرط تملیک داشتیم، اما محدود بود …

ادامه مطلبفراز و فرودهای طرح جامع مسکن