همکاری‌های فزاینده چین و روسیه در سایه تهدید آمریکا

همکاری‌های فزاینده چین و روسیه در سایه تهدید آمریکا

[ad_1] شتاب سیاست مسکو به شرق پس از الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴ شکل گرفت. تقویت روابط روسیه با چین به‌منظور خروج از انزوایی بود که غرب بعد از اعمال تحریم‌ها علیه مسکو به کار بست. در طول دو دهه گذشته، روابط دو کشور دارای ارزش‌های استراتژیک ماندگار ‌شده است، به‌طوری‌که پکن هم انگیزه‌های جدی …

ادامه مطلبهمکاری‌های فزاینده چین و روسیه در سایه تهدید آمریکا