اعتبارنامه دلخوش و محمد صالحی در شعبه ۱۰ تایید شد

اعتبارنامه دلخوش و محمد صالحی در شعبه ۱۰ تایید شد

[ad_1] کمال علی پور خنکداری نماینده قائم شهر و سخنگوی شعبه ۱۰ مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایرنا گفت: روز گذشته شعبه ۱۰ برای بررسی اعتراضات به اعتبارنامه محمد کاظم دلخوش جلسه برگزار و ۳ نفر را به عنوان نماینده شعبه انتخاب کردکه علاوه بر استعلام، پرس و جوی بیشتری در این باره انجام دهند …

ادامه مطلباعتبارنامه دلخوش و محمد صالحی در شعبه ۱۰ تایید شد