ارزش علوفه تولیدی مراتع شیروان ۳۳۰ میلیارد ریال است

ارزش علوفه تولیدی مراتع شیروان ۳۳۰ میلیارد ریال است

[ad_1] مصطفی سیامکی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به بارش های مناسب سال جاری نسبت به سال گذشته گفت: این امر باعث افزایش تولید علوفه در مراتع شهرستان شده که  تولید علوفه در مراتع از ۱۰۰ کیلوگرم در هر هکتار اینک به ۱۱۰ کیلوگرم در هکتار رسیده است. سیامکی درصد …

ادامه مطلبارزش علوفه تولیدی مراتع شیروان ۳۳۰ میلیارد ریال است