آب‌بهای کشاورزان خراسان شمالی بر اساس مصرف برق تعیین می‌شود

کشاورزان چگونه از برق رایگان برخوردار می‌شوند؟

[ad_1] مشاور اتاق صنعت، معدن و بازرگانی بجنورد در حوزه کشاورزی و عضو انجمن خبرگان کشاورزی خراسان شمالی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: متاسفانه چاه های آب کشاورزی استان، فاقد شمارشگر اختصاصی حجمی هستند و میزان آب بهای دریافتی از کشاورزان، بر اساس میزان مصرف برق آنان محاسبه می شود که …

ادامه مطلبآب‌بهای کشاورزان خراسان شمالی بر اساس مصرف برق تعیین می‌شود