“تاک” مجموعه شعرهایی برای عشق و زندگی

[ad_1] “سید محمد موسوی اندانی” شاعر این مجموعه است و در بیشتر اشعار و رباعی‌هایش از دل، عشق و دوستی دم می زند و می‌سراید. اولین شعر را از آخرین اشعار کتاب با عنوان «مه شوّال» و عید فطری که گذشت انتخاب کرده‌ایم. عید شد، عیدی من دیدن گیسوی شماست/ هم تماشای تو وتیغ دوContinue reading ““تاک” مجموعه شعرهایی برای عشق و زندگی”