برگزاری آزمون برای مقطع تحصیلی ابتدایی البرز ممنوع شد

برگزاری آزمون برای مقطع تحصیلی  ابتدایی البرز ممنوع شد

[ad_1] محرم الهویی روز شنبه درگفت وگو با ایرنا اظهارداشت: تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی دوره ی ابتدایی با محوریت معلم و مدیر و طرح در شورای مدرسه انجام می‌شود وهر گونه آزمون و امتحان پایانی (پایه ی اول تا پنجم ) ممنوع است.وی خاطرنشان کرد: درخرداد ۹۹ از جمله امتحانات هماهنگ پایه ششم نیز با توجه به …

ادامه مطلببرگزاری آزمون برای مقطع تحصیلی ابتدایی البرز ممنوع شد