لس آنجلس اقامت در خانه سفارش شده است که به احتمال زیاد از طریق ادامه جولای برای مبارزه با گسترش coronavirus با توجه به بخش سلامت مدیر.

در میان بحث بر سر گسترش شهرستان اخراج و توقف بهداشت عمومی مدیر باربارا فرر گفت: این شهرستان با هیئت ناظران که مقامات eyeing “با تمام یقین” تمدید اقامت-در-خانه, تلاش برای یکی دیگر از سه ماه لس آنجلس تایمز گزارش.

او گفت: شهرستان “امید است که با استفاده از داده های ما می خواهم که قادر به آرامی لغو محدودیت بیش از سه ماه آینده” اما کاهش این محدودیت بستگی به احتمال گسترده تست.

بیشتر به شرح زیر…