Jonathan, Woodgate کرد با میدلزبورو که بلافاصله منصوب سابق شهر کاردیف مدیر نیل وارناک در جای خود.

یک بیانیه صادر شده در روز سه شنبه به عنوان خوانده شده: “باشگاه فوتبال میدلزبورو می توانم تایید می کنند که سر مربی Jonathan, Woodgate شده است رها از وظایف خود را با اثر فوری.

“جاناتان برطرف شد از نقش خود در صبح روز سه شنبه خواهد بود و جایگزین تجربه نیل وارناک.

“وارناک مسئولیت خواهد شد فورا.

“باشگاه می خواهم برای قرار دادن در آن را ضبط کنید با تشکر Jonathan برای همه کار خود را در نقش سر مربی.”

بیشتر به شرح زیر…