رئیس حزب دموکرات آیوا است لحظه ای آزاد 62 درصد از نتایج آیووا انجمن.

“ما به یک سد در پایان به این داده اما ما می دانیم که این اطلاعات دقیق است,” او گفت:.

یک برنامه نویسی خطا کشف شد, شب گذشته و در نتیجه تاخیر در اعلام نتایج.

بیشتر به شرح زیر…