مسابقات اسب سواری در بریتانیا خواهد رفت پشت درهای بسته تا پایان ماه بعد از انگلیسی, Horseracing اقتدار تایید دیدار در سراسر انگلستان و اسکاتلند و ولز ادامه خواهد داد و به پیش بروید بدون تماشاگر.

بیانیه ای از BHA به عنوان خوانده شده: “مسابقه رهبران صنعت را تایید کرده اند یک برنامه به ادامه مسابقه در پشت درهای بسته از فردا. هر گونه وسایل است که در انگلستان و ولز و اسکاتلند در ابتدا تا پایان مارس برگزار خواهد شد بدون تماشاگر و با محدودیت در تعداد شرکت کنندگان.”

بیشتر به شرح زیر…