تایسون خشم تولید یک عملکرد خیره کننده از صبر و شکیبایی و قدرت برای جلوگیری از دئوتای وایلدر در دور هفتم در نهایت به پیروزی WBC سنگین وزن جهان عنوان شده است.

چهارده ماه از او در بحث قرعه کشی با وایلدر – زمانی که او outboxed قهرمان تنها برای دو knockdowns به انکار او معروف به کمربند سبز – خشم عهد کرده بود به مبارزه با آمریکا.

او که فقط کف قهرمان دو بار و به طور کامل مسلط عمل قبل از وایلدر گوشه ای پرتاب حوله به نجات مایوس سر در گم قهرمان بیشتر از مجازات است. به دنبال همه از آخرین واکنش زیر:

لطفا اجازه می دهد یک لحظه به صورت زنده وبلاگ برای بارگذاری.