سناتور باب منندز از نیوجرسی و نماینده الیوت انگل باید تحقیقات به رئیس جمهور دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن شلیک وزارت امور خارجه بازرس کل استیو Linick.

اعلام بررسی شد توییتی توسط آقای منندز بعد از ظهر روز شنبه با یک نامه از دو کنگره.

قانونگذاران درخواست که کاخ سفید و وزارت خارجه حفظ و تولید تمام سوابق مربوط به جمعه شب در اواخر شب شلیک.

یک مقام ارشد وزارت گفت: آقای ترامپ حذف آقای Linick از کار خود را در روز جمعه اما به هیچ دلیل خاصی.

در نامه ای به رئیس جمهور گفت: آقای Linick دیگر به او اعتماد به نفس کامل و حذف او خواهد اثر را در 30 روز.

او اشاره نمی کند آقای Linick نام در این نامه است.
 

بیشتر به شرح زیر…