دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن است به حالت تعلیق در تمام سفر از اروپا به آمریکا برای 30 روز آینده در تلاش برای متوقف کردن گسترش coronavirus به غیر از بریتانیا است.

این اقدامات را به اثر می آیند در روز جمعه در نیمه شب.

بیشتر به شرح زیر…