در جشنواره موسیقی Coachella بود که با توجه به شروع در 10 آوریل به تعویق افتاده است تا اکتبر نگرانی از گسترش coronavirus.

بیشتر به شرح زیر…