بوئینگ اعلام کرده است از آن آغاز شد غیر ارادی اخراج روز چهارشنبه در یک حرکت است که تاثیر یک گزارش 6,770 از شرکت ما مبتنی بر کارکنان است.

در حالت دوم به کارکنان بوئینگ مدیر عامل دیوید Calhoun پیشنهاد شرکت و تصویب این اخراج به دلیل بحران اقتصادی ناشی از این بیماری همه گیر کوروناویروس و تاثیر آن بر شرکت هواپیمایی و مسافرتی صنایع.

“ما انجام داده اند ما را به بهترین پروژه نیازهای ما هواپیمایی تجاری مشتریان در طول چند سال آینده به عنوان آنها شروع به راه خود را به, بهبود,” او نوشت و اضافه کرد: “من آرزو می کنم وجود دارد برخی از راه های دیگر.”

این شکستن داستان و به روز خواهد شد.