Monthly Archives فوریه 2021

گرفتن مهریه از طریق دادگاه

گرفتن مهریه چقدر زمان میبره

وسیله دریافت مهریه جنس خاصی است که در عقد نکاح بر روی مرد انعقاد می شود و در حالتی‌که زن آن را اقتضا نماید مکلف به پرداخت آن است گرفتن مهریه اوستا و این حق ارتباطی به جدایی و نفقه ندارد . در واقع مهریه کادو ای از سوی مرد به زن است , علامت صداقت و حسن نیت مرد در وصلت است , به همین جهت به آن مهریه صداقت یا این که کابین هم گفته می شود . گرفتن مهریه برای تنظیم جهیزیه زن دو روش حیاتی موجود هست که درپی به آن‌ها می‌پردازیم .

 

نحوه ی گ...

Read More