۹۰ درصد ابلاغ‌های قضایی در قزوین، الکترونیکی انجام می‌شود

[ad_1]

رضا شعبانی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در گذشته ابلاغ‌ها از طریق مرجع انتظامی یا پست به صورت دستی به مخاطبان تحویل داده می‌شد که آسیب‌ها و خطراتی را به دنبال داشت و موجب اطاله دادرسی هم می‌شد.

وی اضافه کرد: در سال‌های اخیر با سازوکارهای ایجاد شده و اهتمام دستگاه قضا برای ابلاغ الکترونیکی اوراق اقدام شد که مستلزم ثبت نام افراد در سامانه ثنا است.

 شعبانی گفت: در این راستا از ادارات و نهادهای دولتی و عمومی در سطح استان به جد درخواست می‌کنیم که کارمندان و مراجعان خود را برای ثبت نام در سامانه ثنا تشویق کنند چون برای خود آنها آثار و پیامدهای مطلوبی دارد.

این مسوول قضایی با بیان اینکه یکی از فواید ثبت نام در سامانه ثنا جلوگیری از صدور حکم غیابی است، افزود:  به عنوان مثال اگر علیه شخصی به استناد چک یا اوراق بهادار وی از طریق سند سازی، جعل مدارک یا سرقت طرح دعوا شود و آدرس خوانده نیز مجهول المکان اعلام گردد، مقام قضایی موظف به رسیدگی است و طبق آن سند و چک باید خوانده را به پرداخت وجه محکوم کند.

وی اضافه کرد: این درحالی است که اگر آن شخص در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشد این اوراق قضایی شامل اخطاریه یا حکم، مستقیما برای وی ارسال می‌شود و می‌تواند از حق خود دفاع کند.

شعبانی گفت: در غیر این صورت، این فرد به صورت غیابی محکوم و دستور جلب و توقیف اموالش صادر می‌شود و دیگر فرصت کافی برای دفاع از خود ندارد و باید هزینه دادرسی و واخواهی را پرداخت کند.

این مسوول قضایی استان قزوین اضافه کرد: هرچقدر مردم در سامانه ثنا ثبت نام کنند به نفع خود آنها است و موجب می‌شود درصد ابلاغ‌های الکترونیک در سطح استان افزایش یابد.

وی گفت: هم اینک ابلاغ‌های الکترونیک در دادگاه‌های خانواده که غالبا دوطرف شکایت با هم حضور می‌یابند و در مجتمع‌های کیفری و دادسرا بیشتر انجام می‌شود و میزان این ابلاغ‌ها در دادگاه‌های حقوقی کمتر است.

شعبانی افزود: امیدواریم با همکاری خود مردم، ابلاغ اوراق قضایی در استان به ۱۰۰ درصد برسد و در نهایت حق و حقوق مردم بیشتر رعایت شده و دستگاه قضایی استان نیز در کاهش اطاله دادرسی موفق‌تر باشد.

[ad_2]

Source link