گرفتن مهریه چقدر زمان میبره

وسیله دریافت مهریه جنس خاصی است که در عقد نکاح بر روی مرد انعقاد می شود و در حالتی‌که زن آن را اقتضا نماید مکلف به پرداخت آن است گرفتن مهریه اوستا و این حق ارتباطی به جدایی و نفقه ندارد . در واقع مهریه کادو ای از سوی مرد به زن است , علامت صداقت و حسن نیت مرد در وصلت است , به همین جهت به آن مهریه صداقت یا این که کابین هم گفته می شود . گرفتن مهریه برای تنظیم جهیزیه زن دو روش حیاتی موجود هست که درپی به آن‌ها می‌پردازیم .

 

نحوه ی گرفتن مهریه عندالاستطاعه

گرفتن مهریه برای اخذ مهریه از روش نام نویسی همسر , بایستی به دفتر کار ثبت وصلت که تزویج قانونی در آن واقع شده‌است مراجعه کرده و تقاضای اجرا نماید .

بعداز صادر شدن اجرائیه و اطلاع همسر او در این مورد , ب گرفتن مهریه عد از اخذ بیان , 10 روز مهلت داراست مهریه را پرداخت نماید یا این که روش پرداخت را ارائه دهد . در واقع با بیان اجراییه , مهریه از اموال همسر یا این که ضمانت کننده او اضطراری است و در صورت عدم مبادرت همسر , هم اندازه مهریه از اموال او توقیف می شود گرفتن مهریه و در صورتی مبادرت دیگری مقابل همسر صورت بپذیرد , کالا توقیف شده در تاراج فروخته می شود و جهیزیه به دست میاید .

 

گرفتن مهریه بعد از طلاق

گرفتن مهریه در قبلی تصاحب کردن مهریه به نحوی بود که زن به دادگاه میرفت و مهریه می خواست و هزینه دادرسی هم پرداخت میشد . این هزینه دادرسی پولی اثبات بود و حدود 200000 بدن بود و برای کلیه یکسان بود و به میزان مهریه بستگی ندارد , البته اکنون در‌این حالت تغییراتی ساخت شده گرفتن مهریه و میزان مخارج دادگاه ارتباط مستقیمی با میزان مهریه ای که زن خواهش نموده است و زنی که می‌خواهد مهریه خویش را اخذ نماید بایستی مهر را به میزان خواهش دادستانی کنسل نماید .

گرفتن مهریه در هر حال , روز جاری برای التماس مهریه از روش دادگاه , زن یا این که وكیل او می بایست به سازمان ثبت اوضاع مراجعه و آن را ثبت كرده و بعداز گزینش شعبه و زمان رسیدگی , گرفتن مهریه در گردهمایی رسیدگی حضور یافته و دفاعیات را ارائه دهد , چشم به راه رای دادگاه . آن فصل باشید .

 

جهیزیه را در صورت التماس و در صورت قابلیت کاوش فرمائید :

گرفتن مهریه با تقسیم مهریه مطالبه و مو جود بودن , زن در هر دو موقعیت به مهریه وابستگی میگیرد , البته درباره‌ی مهریه , زن بایستی بضاعت و توان مالی شوهر خویش را در پرداخت مهریه اثبات نماید , ولی این بدان معنا نیست که در مهریه , زن مستحق مهریه است . گرفتن مهریه درهرصورت , مرد مکلف به پرداخت مهریه ای است که سازه به تعهد خویش مدرک قانونی تزویج را ساخت و امضا کرد . در مهریه , در صورت خواهش , مهریه می بایست طبق ضابطه به وسیله زوجه به او پرداخت شود , گرفتن مهریه ولی در حالتی‌که شوهر برای آن پول داشته باشد درصورتی که مهریه را پرداخت نكند , می‌تواند تقاضای پرداخت مهریه را به دادگاه تمنا كند و خواهش كند گرفتن مهریه در صورت قبول ادعای شوهر به وسیله دادگاه برای اقساط مهریه . مهریه تقسیم شده‌است .

 

گرفتن مهریه از پدر شوهر

مهریه آیین ممتاز ذکر شده شده‌است , به‌این معنا که آیین ممتاز بایستی قبلی از هر بدهی دیگر پرداخت شود و از دید پرداخت حق تقدم داراست .

اهمیت آیین و مهریه مرد در قبال زن به حدی است که قانونگذار برای حمایت از زنان آیین ممتاز مهریه را در ضابطه پیش گویی کرده و خواهش مهریه زن را اعتبار ویژه و پرداختی فراتر از هر التماس دیگری می داند است . تاءمل میکرد پیش از این خوب تر است .

 

گرفتن مهریه بعد از طلاق توافقی

درصورتی که شوهر کارمند باشد , زن می‌تواند برای اخذ مهریه خویش دستمزد خویش را از وی کسر نماید .

گرفتن مهریه چنانچه زوجه در دادگاه تقاضای مهریه خویش نموده باشد , قادر است آن را التماس نماید و در شرایطی‌که از روش مراجع ثبتی درخواست‌کردن کرده یا این که التماس اکانت بانکی نموده است , می‌تواند تقاضای ضبط دستمزد شوهر خویش را نماید .

 

گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی

گرفتن مهریه دادگاه با تقوا برای طرح دعوی مهریه دادگاه و محل اقامت همسر یا این که محل معاش همسر یا این که دادگاهی است که وصلت در صلاحیت آن واقع شده‌است یا این که تعهد به پرداخت مهریه در آن مکان است . .

 

 

 

دانلود رایگان مقالات