باور این 7 افسانه‌های مربوط به برج خنک کننده شما را از رشد بازمی‌دارد.

در صورتی که برج به روش گشوده عمل نماید مکانیزم دیگری هم جهت انتقال گرما وجود دارد که عبارت میباشد از اضافه نمودن گرمای محسوس به منشا طبیعی آب از طريق اختلاف دمای نهایی. برج خنک کن مهم جریان. همچنین ساخته شده از کلبههای محل تجمعی دارای صندلی سنگی در طول گوشه و کنار که بوسیله حوضهایی دارای صفحه ها سنگی از همدیگر انقطاع میشوند که کارایی آن ها معین نیست و از یک صندلی سنگی گرد در رأس آن ساخته شدهاست همینطور در کنار آن یک طاقچه در دیوار هم مشاهده میشود. در همین مطلب مطالبی را پیرامون حفظ و مراقبت برج های خنک کننده به جهت شما بازگو می نماییم که به شما در کمتر هزینه های انرژی، بهبود راندمان، افزایش ارتفاع عمر تجهیزات و نگهداری امنیت امداد انواع برج خنک کننده می کند. صحبت در ارتباط اصلی مزایای انواع برج خنک کننده شاید ساعتها و ایام ارتفاع بکشد. اضطراری به ذکر میباشد که هزینه تولید برج مرطوب پیوندی رقمی بین هزینههای مربوط به برجهای با جریان طبیعی و مکانیکی میباشد. بزرگترین مزیت برجهای مدار بسته کم بودن برج خنک کننده چیست مصرف آب میباشد. ساختار برج خنک کننده ، مدل آن خشک یا این که خیس بودن ، مدار گشوده یا این که بسته بودن و عامل ها ضروری برای طراحی آن بستگی دارد. سیستم توزیع کننده دوار شامل دو بازوی توزیع کننده شیار دار است که حول محور مرکزی میچرخند و آب ذیل فشار از روش آن وارد میشود. در نهایت مکمل این دو مورد دفع گرمای جذب شده از آب در همین دستگاه است. این تیغه از کالا چوب یا این که فلز یا پلاستیک ساخته میشوند. این دستگاهها عمدتاَ در دو فرم کلی «مکعبی» و «کروی» (مخروطی) طراحی و ساخت میشوند. هیبرید در لغت به معنی ترکیب دو یا این که یک‌سری طرز و یا این که منش متفاوت، مهم هدف بهبود راندمان و کارایی کلی تیم و بهره بردن از مزیت های هر طرز است. این قابل به کارگیری در هر دو نصب نو و موجود است. حساس اعتنا به نامی که به جهت همین جور از برجهای خنککننده در نظر گرفتهاند، گردش آب و سیکل تبرید در مدار بستهای انجام میشود، بهطوریکه چندین کوئل در میانه برج خنککننده نصب شدهاست و آب فارغ از تماس مستقیم حساس هوا در گردش میباشد و تبادل حرارتی انجام می‌گردد و خنکسازی دستگاه پکینگ برج خنک کننده انجام میشود. مهندسی ، ساخت و کارگزاری سیستم های توزیع آب باز و بسته به جهت برج خنک کننده شما ، از پاراگراف نازل های مناسب. به طور کلی می بایست گفت که گزینش نوع کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بسته به عامل ها متعددی میباشد که مهمترین آنان شرایط اقلیمی و ملاحظات اقتصادی میباشد. سیستم توزیع کننده ثقلی عمدتا در برجهای جریان متقاطع بکار میرود و شامل بالابرندههای قائم آب گرم می باشد که آب را به یک حوضچه بتونی تغذیه می نمایند و از آنجا آب در عاقبت نیروی ثقل از طرز روزنههایی به پکینگها جریان مییابد. معمولا همین دسته کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower به جهت نیروگاههای مضاعف بزرگ مناسب هستند. بدلیل داشتن سرعت و طول مضاعف هوای خروجی در برج مرطوب پیوندی، خلل جریان مجدد هوای گرم که در برجهای مرطوب مکانیکی مدل تحمیلی وجود دارد از بین میرود. ضروری به ذکر است که در این برجها، دسته جریان ناهمسو اهمیت کاربرد گسترده تری هست و بیشترین مقدار سفارش را دارد. اصول عمل در کل برجها براساس تولید یک تراز عمده به جهت تماس بین هوای سرد و آب گرمی که داخل سیستم در جریان هست میباشد. ضخامت همین برجها در قسمت کمر برابر ۶ تا ۷ اینچ میباشد. برای پرهیز از رسوب گذاری و پوشیده شدن سطح های تبادل گرما، به مواد ضد رسوب نظیر اسید سولفوریک نیاز میباشد. مهم توجه به مطالبی که در بالا ارائه شد میدانیم که برجهای خنک کننده مرطوب حیاتی جریان طبیعی هوا، زیاد تبارک و مرتفع هستند و به زمین بزرگی نیاز دارا‌هستند ولی در برعلیه انرژی کمی مصرف میکنند. آب تخلیه شده را حیاتی توجه به اندازه نیروگاه و میزان مواد کثیف کننده آن، ممکن هست بتوان به یکباره به منبع خویش تخلیه کرد، اما گاهی وقت ها بایستی قبل از بازگشت به منبع مورد تصفیه قرار گیرد. در عمده کارخانجات کوچک وبزرگ یک عدد از دارای ترین ومهم ترین تجهیز درحوزه ی خنک کاری میتوان به برج خنک کننده (کولینگ تاور) اشاره کرد. چون اختلاف میان جرم هوای خارج برج و تراکم هوای باطن برج در خروج از پکینگ نسبتا ریز میباشد لذا باید طول کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower از پکینگ به اندازه به اندازه پهناور باشد تا فشار محرک گزینه لحاظ بدست آید. یک عدد از متداول ترین کاربری های برج خنک کننده در همین سیستم های تهویه ساختمان ها و جهت خنک کاری چیلر محسوب می شود. در این شرایط انرژی لازمه برای سرد کردن و کندانس بخار برابر حیاتی به عبارتی مقدار گرمایی هست که برج خنک کننده از آب موجود در سیستم گرفته میباشد و در صورتی که بخواهیم مجددا بخار را سرد کنیم عملا گروه سیستم برج خنک کننده کار آیی نخواهد داشت و بهتر بود از نخست از چیلر به کارگیری میشد. از طرح و رخ برج خویش به کار گیری می کنند تا هوا را به طور طبیعی حیاتی استفاده از رشته ها بالا ببرند. برج خنک کن چیلر در واقع آب سرد مدار کندانسور (مبدل خنک کاری مبرد) را تأمین می نماید و این گرما را توسط جریان مکانیکی هوا به خارج سوق دهی می کند. در چیلر های تراکمی بخار مبرد پس از خروجی از کمپرسور و در چیلر های جذبی بخار آب حاصل از ژنراتور وارد یک مبدل حرارتی به نام کندانسور یا چگالنده شده و در آن سرد می شود روند سرمایش بخار در کندانسور به وسیله هوا یا آب انجام می گیرد. خروج آب از حوضچه از شیوه یک کانال شیبدار واقع در ته آن و پس از عبور از توریهایی انجام می‌شود که همین توریها مانع از ورود مواد زائد به پمپها میشوند. همین فعالیت به منظور در اختیار گرفتن غلظت آب و مقدار املاح محلول در آن شکل میپذیرد. سیال خنککاری بایستی درگردش خود در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده توان دریافت مقدار قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. همینطور به حیث مصرف آب و انرژی نیز مضاعف بهینه خیس عمل می کنند. همچنین بهره گیری از کویل های فلزی قطور موجب کمتر میزان نفوذ حرارتی و راندمان خواهد شد. به مراد تحلیل میزان آپروچ از فرمول زیر استفاده می شود. سیگنال حسگرهای دی اکسید کربن تهویه هوای نو را زمانی ارتقاء می دهد که مقدار دی اکسید کربن شناسایی شده در ساختمان ارتقا یافته باشد. ولی اهمیت اندکی تفاوت در روش ورود جریان هوای محیطی به داخال برج، می قدرت به برج خنک کننده اساسی جریان مخالف ( Counter Flow) رسید. در غیر اینصورت عملکرد دستگاه دارای مشکل مواجه شده و تولید مجموعه کاهش مییابد. همین دستگاه برای دفع گرمای ساختمان در هوای آزاد بومی می گردد. 4. در عاقبت این همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خویش را از دست میدهد. در برج های خنک کننده دربهترین حالت دمای آب برج 3-2 مرتبه فراتر از دمای حباب مرطوب خواهد بود در چنین شرایطی استفاده از برج خنک کننده در مناطقی اهمیت رطوبت بالا بلا به کارگیری می باشد. کرکرهها یا بادگیرها (Louver) دریچههایی میباشند که در نصیب خارجی بدنه برج قرار میگیرند و هوای اضطراری جهت تبادل حرارت با آب گرم، کلیدی عبور از آن‌ها وارد برج میشود. در صورتی که جریان هوا در پکینگها بصورت عمودی باشد برج را برج اساسی جریان ناهمسو (Counter Flow) میگویند و درصورتیکه جریان بصورت افقی باشد برج را برج حساس جریان متقاطع (Cross Flow) مینامند. میزان آب هدر رفته دارای جریان هوا به طور میانگین در حدود 2/0 درصد مقدار آبی هست که به جهت مدت یک ساعت در مدار گردش میکند. بعضی از کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower مرطوب همین قابلیت و امکان را مهیا می‌نمایند که ۸۰ الی ۹۰ % خنک کنندگی توسط تبخیر انجام شود و ۱۰ الی ۲۰ درصد خنک کنندگی از تبادل گرمای محسوس دربین آب گرم و هوای سرد حاصل گردد. نتیجه های آمارهای معتبر جهانی نشان می دهد که در بیش از 96 تا 97 % صنعت های جهان، از اشکال برج خنک کننده بهره گرفته میشود. توزیع کننده آب گرم (Hot Water Distributer)، سیستمی است که آب گرم چگالنده را بطور یکنواخت بر بر روی پکینگها پخش میکند. سیستم کولینگ تاور به این شکل می باشد که هر کدام سیستم توزیع و پخش آبگرم خروجی صنعت های دارا‌هستند که آب را به رخ یکپارچه و موداوم روی کانال پکینگ می پاشند. آب در سرانجام نیروی ثقل از یک پکینگ به پکینگ دیگر میریزد و هوا هم از پکینگها جریان مییابد، بدین ترتیب پکینگها موجب اختلاط کامل آب و هوا میشوند. کرکرهها از متاع بتونی و یا این که فلزی ساخته می‌شوند و بخاطر اینکه آب در برج باقی بماند غالبا بصورت افقی و با شیبی به سمت زیر قرار میگیرند. این کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بدلیل این‌که بصورت واحدهای یک سری خانهای ساخته می گردند که هر یک اهمیت دمندهای حساس جریان هوای متغیر است، در علیه تغییرات پارامترهای خنک شوندگی و تمنا از انعطاف پذیری و جواب دهی لطف برخوردار هستند. این کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بصورت جریان ناهمسو و جریان متقاطع وجود دارند. غالباً دمنده در بالای برج قرار می گیرد که به آن، دمنده از دسته جریان مکشی میگویند. در کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower انتقال گرما به محفظه از روش تبخیر منتخب از آب گردشی و همینطور افزودن گرمای محسوس به برج خنک کننده هوا، انجام میگیرد. در حالی که چند از ساخت کنندگان متفاوت از طرح های مختلف به کارگیری می نمایند ، کلیه برج های خنک کننده حیاتی به کار گیری از همان اورجینال خنک کننده تبخیری کار می کنند. ماده لجنی که از شیوه هوا وارد کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower میشود غالبا بصورت ماده چسبناک کوچکی که دفع آن خلل میباشد در میآید، اما اصلی به کار گیری از مواد شیمیایی مثل پلی الکترولیتها میتوان آنها را دفع نمود. همین کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower در ادامه مباحث معرفی میگردد. هوای گرم و مرطوب نیز از نصیب بالایی برج بیرون میگردد. این برجها اصلی هزینه سرمایه گذاری و ساخت دوچندان بالایی هستند و به همین خاطر از بینش اقتصادی هنگامی مناسب هستند که روزگار استهلاک شان طولانی باشد. پیش از همین از چوبهای اشباع شده و سرخ به جهت ارتقاء راندمان و تبخیر استفاده میکردند که در واقع راندمان کافی نداشته و وزن بالایی داشتند و موجب بروز بعضا از بیماریها و ساخت آلودگی، رسوبگذاری بالا و نشستن جلبک بر روی آنان میشد. این آب، گرم و گازدار هست و حاوی مواد معلق دارای رسانندگی نسبتا بالا میباشد. برجهای خنک کننده مرطوب با جریان مکانیکی هوا از دسته جریان تحمیلی هر یک سری که کوچکتر و ارزانتر هستند البته انرژی بیشتری مصرف می کنند و همینطور عیب مهم دیگر آنها جریان مجدد هوای گرم و مرطوب از باطن برج میباشد. در همین سیستم، اتلاف آب در نتیجه انتقال آن به همراه باد کمتر مییابد ولی بدلیل اینکه موسیقی انتقال چگالی کاهش هست کارایی این سیستم نیز کمتر میباشد. به جهت افرادی که هر مدل نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همینطور راهنمایی در گزینه چگونگی به کار گیری از قیمت پکینگ کولینگ تاور ، شما احتمالا می توانید اهمیت ما در ورقه وب تماس بگیرید.

دانلود رایگان مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort türktelekom mobil ödeme bozdurmahtml nullednulled themesbuy stripe accountNovagraKartal Tesettürlü Escortinstagram gizli hesap görmeMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahisVan Escortdeneme bonusu veren siteler