استخدام مترجم – مترجم انگلیسی، فارسی، عربی و سایر زبان ها غیرحضوری با درآمد بالا

مهم استعانت از پروردگار متعال خزانه جمهوری اسلامی ایران زمین به منظور تامین و کامل شدن سرمایه انسانی آیتم نیاز برای کارها طرح و برنامه در واحدهای ستادی ادارات مرکزی براساس ضوابط و مقررات و دین نامه استخدامی بانک از در بین متقضیان واجد موقعیت ذیل پس از کسب پیروزی در رای زنی عمومی و تخصصی، تعیین و معاینات طبابت کلیدی انعقاد قرارداد کار مشخص و بیمه معالجه و بازنشستگی تامین اجتماعی استخدام نماید. شغل را گزینش فرمائید مدیریت ادله رییس دفتر توسعه پایدار رئیس تمام و مدیریت عملیات ضابطه گذار مدیریت تبلیغات و توسعه بازاریاب مدیر بازاریابی مدیر فروش مدیریت رابطه ها عمومی مدیر منابع انسانی مدیریت پرداخت غرامت و مزایا مدیر آموزش و بسط رئیس منابع انسانی، سایر مدیر امور اداری مدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی مدیر مالی خزانه دار و در اختیار گرفتن کننده مدیریت مالی شعب یا این که بخش مدیر ایجاد صنعتی مدیریت سامانه های در اختیار گرفتن کیفیت مدیر ساخت برق زمین-گرمایی (Geothermal) رئیس ایجاد الکتریسیته زیست-سوختی (Biofuel) رئیس ایجاد الکتریسیته زیست-توده ای (Biomass) اپراتور سیستم جمع آوری گاز متان/محل های دفن آشغال رئیس ایجاد برق آبی مدیر خرید مدیریت حمل و نقل، انبار و توزیع مدیر حمل و نقل مدیریت انبار و توزیع مدیر بازی مدیر مزارع، دامداری و سایر بخش های دارای ارتباط حیاتی کشاورزی رئیس پرورشگاه های گل و گیاه و گل خانه ها مدیر محصول کشاورزی و دام مدیریت آبزی پروری کشاورز و مزرعه دار رئیس عمرانی مدیریت آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها رئیس تدریس و پرورش، ابتدایی و متوسطه مدیر تدریس و پرورش، دبیرستان و موسسه ها آموزش خوب مدیریت تدریس و پرورش، بقیه هماهنگ کننده تدریس از راه بدور هماهنگ کننده بخش ورزش و سالم رئیس مهندسی مدیر گسترش ایجاد و حرفه آوری زیست سوخت/زیست دیزل (Biofuels/Biodiesel) مدیریت سرویس ها غذایی مدیریت مراسم خاک سپاری رئیس اسکان مدیریت سرویس ها طبی و بهداشتی کارشناس پرستاری بالینی مدیریت علوم طبیعی هماهنگ کننده تحقیقات بالینی کارشناس منابع آب مدیر و سرپرست پست رئیس املاک، مستغلات و اتحادیه های اجتماعی مدیریت خدمات اجتماعی و عمومی مدیر، بقیه رئیس امور نظارتی مدیریت تطابق و پیروی رئیس صندوق های سرمایه گذاری مدیریت چرخه تامین تاجر آنلاین مدیریت لجستیک رئیس امنیتی مدیریت پیشگری از هدر رفت سرمایه مدیریت عملیات های انرژی بادی رئیس پروژه انرژی بادی مدیریت سایت کارشناس مدیریت وضعیت لازم کارگزار، رئیس برنامه، و مدیریت بازرگانی هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران سروان خرید، محصولات کشاورزی خریدار اکثر و خرد، به غیر از محصولات کشاورزی افسر خرید، به غیر از خرید اکثر و خرد و محصولات کشاورزی تعدیل کننده شکایات و دعاوی، محقق و بازرس تعدیل کننده شکایات و دعاوی، مستغلات و ضرر و زیان جانی تعدیل کننده بیمه، محقق و بازرس ارزشیاب بیمه، ضرر خودرویی مامور پذیرش، به غیر از کشاورزی، ساختمان، بهداشت و امنیت و حمل و نقل بازرس پذیرش زیست محیطی متخصص و بازرس محقق جواز نماینده و سروان بررسی مجال های برابر بازرس و سروان تحقیق اموال دولتی بازپرس متخصص کارها نظارتی ارزیاب هزینه متخصص استخدام، جذب نیرو و بکارگماری مذاکره کننده استخدام متخصص جذب نیروی فعالیت کارشناس پرداخت خسارت، مزایا و بررسی شغلی کارشناس تدریس و توسعه متخصصان منابع انسانی، آموزش و رابطه ها کاری، سایر تحلیلگر و هماهنگ کننده لجستیکی مهندس لجستیک تحلیلگر لجستیک تحلیلگر مدیریت طراح جلسات و گردهمایی متخصص عملیات تجاری، سایر ممیز انرژی متخصص مدیریت امنیت کارگزار گمرکی طراح و برنامه کوچک پایداری به دست آوردن و کار متخصص گسترش پایدار حسابدار و ممیز حسابدار حسابرس کارشناس ارزشیابی و ارزیاب مستغلات ارزیاب کارشناس ارزشیابی، مستغلات تحلیلگر دارایی تحلیلگر اعتباری تحلیلگر مالی مشاور مالی شخصی بیمه گر بازرس و محقق مالی مشاور اعتبارات سروان اعتبارات بازرس و محقق مالیاتی، تحصیلدار، افسر مالیاتی تهیه کننده مالیات کارشناس مالی، سایر تحلیلگر مقداری مالی متخصص مدیر ریسک بیمه گر سرمایه گذاری بازرس، مامور تحقیق و تحلیلگر تقلب و کلاهبرداری دانشمند زمینه کامپیوتر و اطلاعات، تحقیق برنامه نویس کامپیوتر مهندس قابل انعطاف افزار، بر نامه های کاربردی مهندس نرم افزار، قابل انعطاف افزار سیستمی متخصص پشتیبانی کامپیوتر تحلیلگر سیستم های رایانه ای متخصص پرستاری انفورماتیک مدیر پایگاه دیتا مدیریت نتورک و سیستم های کامپیوتری کارشناس امنیت رایانه تحلیلگر سیستم های نتورک ای و تبادل اطلاعات متخصص ارتباطات دوربرد متخصص کامپیوتر، سایر مهندس و آزماینده تضمین کیفیت قابل انعطاف افزار مهندس/معمار سیستم های رایانه ای طراح کانال بسط دهنده وب مدیریت وب دانشمند اطلاعات و فن آوری های زمینی-فضایی تکنیسین سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی معمار پایگاه داده متخصص ذخیره سازی دیتا تحلیلگر دیتاها بازار بازرگانی رئیس پروژه رشته آوری اطلاعات کارشناس تجارت الکترونیک طراح بازی های ویدیویی متخصص مدیر اوراق متخصص آمار ریاضی دان تحلیلگر عملیات های تحقیقاتی متخصص آمار آمارشناس اهمیت رئیس داده ها بالینی تکنیسین ریاضیاتی مشاغل دانش ریاضیات، بقیه معمار، به غیر از محوطه سازی و بخش دریایی معمار محوطه سازی نقشه بردار و نقشه نگار مساح (نقشه بردار) نقشه بردار سطح ها زمین مهندس هوا فضا مهندس کشاورزی مهندس زیست طبی مهندس شیمی مهندس عمران مهندس حمل و نقل مهندس آب/فاضلاب مهندس مشقت بار افزار مهندس الکتریسیته مهندس الکترونیک، به غیر از کامپیوتر متخصص دستگاه شناسایی فرکانس رادیوی مهندس محیط زیست مهندس بهداشت و امنیت، به غیر از مهندسان امنیت معادن و بازرسان مهندس امنیت صنعتی و بهداشت مهندس پیشگیری از وقوع و رویارویی اهمیت آتش سوزی مهندس امنیت جنس مهندس صنایع مهندس عامل ها انسانی و ارگونومیست مهندس کشتیرانی و معمار دریایی مهندس دریایی معمار دریایی مهندسی مواد مهندس مکانیک مهندس سلول های سوختی مهندس اتوماسیون مهندس معدن و زمین شناسی، از گزاره مهندس امنیت معدن مهندس انرژی هسته ای مهندس نفت مهندس، بقیه مهندسی بیوشیمی مهندس اعتبار سازی مهندس انرژی مهندس ساخت مهندس مکاترونیک مهندس میکروسیستم ها مهندس نور مهندس رباتیک مهندس نانوسیستم ها مهندس انرژی باد مهندس سیستم های انرژی شمسی نقشه کش معماری و عمران نقشه کش معماری نقشه کش عمران نقشه کش برق و الکترونیک نقشه کش الکترونیک نقشه کش برق نقشه کش مکانیک نقشه کش، بقیه مهندس هوا فضا و تکنیسین عملیات دستیار مهندس عمران دستیار مهندس برق و الکترونیک دستیار مهندس الکترونیک دستیار مهندس الکتریسیته دستیار مهندس الکترومکانیک دستیار مهندس روباتیک دستیار مهندس گوشه و کنار زیست دستیار مهندس صنعت های دستیار مهندس مکانیک دستیار مهندس اتوماسیون دستیاران مهندس ها، به غیر از نقشه کش ها، سایر متخصص آزمایش های غیر مخرب صنعت شناس مهندسی الکتریسیته صنعت شناس مهندسی الکترومکانیک صنعت شناس مهندسی الکترونیک صنعت شناس مهندسی صنایع صنعت شناس مهندسی تولید صنعت شناس مهندسی مکانیک متبحر فنی نور چابکدست فنی تولید صنعتی کارآزموده فنی سلول های سوخت صنعت شناس مهندسی نانو تکنولوژی دستیار مهندس نانو تکنولوژی کاردان فنی نقشه برداری و نقشه نگاری چابکدست فنی نقشه برداری متبحر فنی نقشه کشی جان دار شناس دانشمند و صنعت شناس صنعت های غذایی دانشمند خاک و گیاه زیست شناس زیست شیمی دان و زیست فیزیک دان میکروب شناس جان دار شناس و ریست شناس حیات وحش دانشمند زیست شناس، سایر دانشمند زیست انفورماتیک زیست شناسان مولکولی و سلولی نسل شناس دانشمند حفاظت از گوشه و کنار زیست دانشمند حفاظت از آب و خاک مدیران مراتع درختان شناس پارک ها جنگلدار اپیدمی شناس دانشمند پزشکی، به غیر از اپیدمی شناس دانشمندان حیات، سایر اختر شناس فیزیک دان دانشمند فضا و جو شیمی دان دانشمند مواد دانشمند و متخصص محیط زیست، از گزاره بهداشت تحلیلگر تغییرات آب و هوا طراح بازسازی گوشه و کنار زسیت بوم شناس صنعتی زمین شناس، به غیر از آب شناسان و جغرافی دانان. در تیرماه سال 1399 قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری بر روی کمپ استخدام توسط کشور‌ایران تلنت و موسس کمپ استخدام امضا شد و این مجموعه تعیین نمود که به تیتر شریک و سرمایه گذار در کنار این به دست آوردن و فعالیت قرار بگیرد تا ضمن ساخت بها افزوده برای معتبرترین شرکتها، بتواند به شکلی استراتژیک به بسط بازار کمپ استخدام مشارکت نماید. 3- دستکم چهار سال از سنوات تحصیلی (ابتدائی، راهنمائی، دبیرستان و یا این که دانشگاه) را بصورت پشت سرهم در یک عدد از شهرهای استان تهران طی کرده باشد. جذب شو در سال 1396 اهمیت هدف ارائه خدمات آنلاین کاریابی و استخدام جهت تولید بستر ارتباطی هوشمندانه بین کارجویان و کارفرمایان راه و روش اندازی شد. 3. در صورتی که پس از استخدام داوطلب بوسیله کمپانی مشخص شود نامبرده در روزگار مالامال کردن فرم استخدامی داده ها مغایر واقع ارائه کرده است، همکاری کمپانی با کارمند مورد لحاظ فورا جدا خواهد شد. نکته بسیار کلیدی : همگی داوطلبان پذیرفته شده زمان تشکیل پرونده ملزم به ارائه اورجینال کارت پایان خدمت و مدرک تحصیلی( یا این که گواهینامه موقت معتبر) می باشند و در شکل عدم ارائه مدارک، استخدام آن‌ها منتفی خواهد شد. • دریافت کد رهگیری : برای تصویب نام نیاز به یک آدرس پست الکترونیک دارای دارید که پیوند ثبت اسم به آن ارسال خواهد شد و مهم کلیک بر روی لینک تصویب نام از باطن پست الکترونیک خود می توانید پروسه تصویب نام را آغاز فرمایید. • استخدام در بانک مستلزم دارا بودن حالت عمومی و اختصاصی، گفتمان ها، معاینات پزشکی و تائید انتخاب خزانه می باشد. آب شناس دانشمند فیزیک، سایر دانشمند و صنعت شناس حسگر های روش بدور اقتصاد دان اقتصاد دان محفظه زیست کارشناس بازاریابی و تحقیقات بازار پایشگر اعصاب شناس بالینی، مشاوره ای و مدارس روان شناس مدرسه های اعصاب شناس بالینی جاری شناس مشاوره ای جاری شناس صنعتی-سازمانی اعصاب شناس، بقیه جاری شناسان روان و متخصصان روان و روان بالینی جامعه شناس طراح شهری و ناحیه ای مردم شناس و باستان شناس مردم شناس باستان شناس جغرافی دان تاریخ شناس دانشمند علوم سیاسی دانشمند جامعه شناس و فعالان مرتبط، سایر طراح حمل و نقل چابکدست فنی کشاورزی و صنعت های غذایی کردان فنی کشاورزی متبحر فنی صنعت های غذایی چابکدست فنی زیست شناسی کاردان فنی شیمی کارآزموده فنی زمین شناسی و نفت مجرب فنی داده های ژئو فیزیک متبحر فنی نمونه آزمایش های زمین شناسی مجرب فنی انرژی هسته ای مجرب فنی کاربری تجهیزات هسته ای مجرب فنی در دست گرفتن پروسه هسته ای دستیار تحقیق علم ها اجتماعی دستیار برنامه ریزی شهری و حیطه ای خبره فنی علم ها زیست محیطی و حفاظت از محفظه زیست، از گزاره بهداشت کاردان فنی طبابت رسمی چابکدست فنی حفاظت از بیشه ها و گوشه و کنار زیست کاردان فنی علوم حیات، فیزیکی و اجتماعی، سایر تحلیگر در اختیار گرفتن کیفیت خبره فنی کشاورزی دقیق مجرب فنی حسگر های رویه بدور مشاور سوراخ اعتیاد و اختلالات رفتاری مشاور تحصیلی، شغلی و مدارس روان درمانگر ازدواج و خانواده مشاور بهداشت روان مشاور اقتدار بخشی مشاور، بقیه فعال اجتماعی کودک، خانواده و مدرسه ها فعال اجتماعی طبابت و بهداشت عموم فعال اجتماعی بهداشت روان و به کار گیری مواد فعالان اجتماعی، سایر مربی تندرست سروان تشخیص صلاحیت و متخصص معالجه اصلاحی دستیار سرویس ها اجتماعی و انسانی متخصص سرویس ها اجتماعی و عمومی روحانی روحانی کارشناس در احکام فعال مذهبی، سایر نماینده قانونی قاضی قانون اجرایی، داور و سروان رسیدگی به محاکمه داور، میانجی گر، و سازشگر قاضی، حاکم دادگاه بخش و دادرس دستیار حقوقی گزارش نویس دادگاه منشی دادگاه محققین عناوین و مشاغل، تلخیص کننده و جستجوگر ارایه کنندگان حمایت قانونی، سایر استاد بازرگانی، دانشگاهی مدرس علم ها کاپیوتری، دانشگاهی استاد علوم ریاضی، دانشگاهی معلم معماری، دانشگاهی مدرس مهندسی، دانشگاهی معلم علوم کشاورزی، دانشگاهی مدرس علوم زیست شناسی، دانشگاهی مدرس دانش جنگل داری و حفاظت از محفظه زیست، دانشگاهی استاد علوم جوی، زمین، دریایی و فضا، دانشگاهی معلم شیمی، دانشگاهی استاد علم ها زیست محیطی، دانشگاهی مدرس فیزیک، دانشگاهی مدرس مردمان شناسی و باستان شناسی، دانشگاهی مدرس مطالعات حیطه ای، قومی و فرهنگی، دانشگاهی معلم اقتصادی، دانشگاهی معلم جغرافیا، دانشگاهی مدرس علم ها سیاسی، دانشگاهی معلم روان شناسی، دانشگاهی معلم جامعه شناسی، دانشگاهی مدرس علم ها اجتماعی، دانشگاهی، بقیه استاد بهداشت تخصصی، دانشگاهی مدرس و مربی پرستاری، دانشکاهی معلم مشاوره تحصیلی، دانشگاهی معلم علم ها کتابداری، دانشگاهی مدرس قانون جزا و اعمال قانون، دانشگاهی معلم حقوق، دانشگاهی مدرس مدد کاری اجتماعی، دانشگاهی مدرس هنر، تئاتر و موسیقی، دانشگاهی استاد ارتباطات، دانشگاهی استاد لهجه و ادبیات انگلیسی، دانشگاهی استاد لهجه و ادبیات خارجی، دانشگاهی استاد تاریخ، دانشگاهی استاد فلسفه و دین، دانشگاهی استادیار عصر لیسانس مدرس اقتصاد خانواده، دانشگاهی استاد مطالعات تفریحی و ورزشی، دانشگاهی معلم آموزش های شغلی، دانشگاهی استاد دانشگاهی، بقیه مدرس تدریس های خاص، پیش دبستانی، مهد کودک و ابتدایی مدرس تدریس های خاص، مدارس متوسطه استاد تدریس های خاص، دبیرستان استاد پیش دبستانی، به غیر از آموزش های یگانه مدرس مهد کودک، به غیر از تدریس های مختص معلم مدارس ابتدایی، به غیر از آموزش های مختص استاد مدرسه های متوسطه، به غیر از آموزش های یگانه و شغلی استاد آموزش های شغلی، مدرسه های متوسطه استاد دبیرستان، به غیر از تدریس های خاص و شغلی استاد تدریس های شغلی، دبیرستان استاد نهضت سواد آموزی، آموزش های تقویتی، و مدرسان و مربیان طرح توسعه و گسترش آموزش عمومی استاد آموزش های خود غنی سازی معلم و مربی، بقیه متخصص تدریس های جسمانی انطباقی معلم خصوصی بایگان موزه دار کارآزموده فنی و تکنیسین های موزه کتابدار متبحر فنی کتابخانه متخصص گروه های صمعی بصری مشاور رئیس منازل و مزارع هماهنگ کننده صنعتی طراح صنعتی و صنعت شناس دستیار استاد فعالان بخش آموزش، درس دادن و کتابخانه ها، بقیه کارگردان هنری هنرمند صنایع دستی هنرمند هنرهای زیبا، شامل نقاشان، مجسمه سازان، و تصویرگران هنرمند چند رسانه ای و انیمیشن سازی هنرمندان و فعالان مرتبط، سایر طراحی بازرگانی و صنعتی طراح مد طراح گل و گیاه طراح گرافیک طراح داخلی طراح ویترین و سناریو فرآورده طراح صحنه و نمایش طراحان، بقیه بازیگر تهیه کننده و کارگردان تهیه و تنظیم کننده کارگردان- صحنه، فیلم های سینمایی، تلویزیونی، و برنامه های رادیویی کارگردان برنامه کارگردان استعداد یاب کارگردان/مدیر فنی ورزشکار و کمپانی کننده مسابقات ورزشی مربی و استعداد یاب داور و بقیه مقامات برگزاری مسابقات ورزشی کارگردان ترانه و موسیقی ساز کارگردان آهنگ موسیقی ساز و تنظیم کننده ترانه آهنگ دان و خواننده خواننده آهنگ دان، آلات ترانه کمدین و مجری، فعالان ورزش و سرگرمی و بخش های مرتبط، سایر گوینده رادیو و تلویزیون گوینده ورزشگاه و بقیه اماکن عمومی تحلیگر و مفسر خبرها گزارشگر و خبرنگار متخصص رابطه ها عمومی ویراستار نویسنده فنی نویسنده و کتاب داستان نویس نویسنده مطالب تبلیغاتی شاعر، ترانه سرا و نویسنده خلاق مترجم هم زمان و مترجم فعالان رسانه ای و ارتباطات، سایر کارآزموده فنی تجهیزات صوتی و تصویری متبحر فنی پخش اپراتور رادیویی چابکدست فنی مهندسی صدا عکاس فیلمبردار، تلویزیونی، ویدئویی، و فیلم های سینمایی تدوینگر فیلم و کلیپ های چهره یی اعضا تجهیزات رسانه ای و ارتباطات، بقیه پرستار فن ای تصویب شده پرستار مراقبت های ویژه پرستار پیشرفته روانپزشکی پرستار مراقبت های اصلی ماساژور و فیزیو تراپ دندانپزشک، عمومی جراح فک و دهان متخصص ارتودنسی دندان ساز دندان پزشک، بقیه تخصص ها متخصص تغذیه و رژیم های درمانی چشم پزشک دارو ساز و متصدی داروخانه متخصص بی هوشی دکتر معالج عمومی و خانوادگی دکتر داخلی، عمومی ماما و کارشناس بیماری های زنان کارشناس اطفال، عمومی اعصاب پزشک معالج جراح پزشکان و جراحان، بقیه کارشناس آلرژی و ایمنی شناسی کارشناس بیماری های پوستی پزشک عمومی بیمارستان عصب شناس متخصص طبابت هسته ای متخصص چشم طبابت و عینک سازی آسیب شناس کارشناس فیزیوتراپی و توانبخشی کارشناس پزشکی پیشگیری رادیولوژیست متخصص طبابت ورزشی متخصص بیماری های دستگاه تناسلی و ادراری پزشکیار دستیار بی هوشی متخصص بیماری های پا کارشناس اختلالات شنوایی کارشناس درمان مشکلات شغلی کارشناس درمان محدودیت نگرش، تطابق پذیری و پویایی، و کارشناس احیای دیدگاه متخصص فیزیو تراپی متخصص پرتو درمانی متخصص تفریح درمانی کارشناس معالجه بیماری های تنفسی جراحت شناس زبان-گفتار متخصصان درمانی، سایر دامپزشک متخصصان تشخیصی و درمانگر بخش سلامت، سایر کارشناس سوزن درمانی پرستار بی هوشی پرستار حرفه ای متخصص پزشکی طبیعی یا این که طب سنتی کارشناس بیماری های چشمی و عینک سازی فن شناس آزمایشگاه های پزشکی و بالینی فن شناس یاخته شناسی متخصص یاخته شناسی متخصص بافت شناسی و چابکدست فنی بافت شناسی کارآزموده فنی آزمایشگاه های طبابت و بالینی متخصص بهداشت دهن و دندان رشته شناس و کارآزموده فنی قلب و عروق کارآزموده سونوگرافی تشخیصی حرفه شناس طبابت هسته ای حرفه شناس و چابکدست فنی رادیولوژی فن شناس رادیویوژی خبره فنی رادیولوژی چابکدست فنی و دستیار طبی اورژانس چابکدست فنی رژیم های غذایی کاردان فنی داروسازی کارآزموده فنی اعصاب طبی چابکدست فنی بیماری های تنفسی متبحر فنی جراحی حرفه شناس و متبحر فنی دامپزشکی بهیار و کمک بهیار فن ای و پرستار حرفه ای خبره فنی سابقه پزشکی و اطلاعات بهداشتی عینک ساز، تجویزی ارتوپد و سازنده اعضای تصنعی فن شناس و مجرب فنی بهداشت، سایر متبحر فنی ثبت امواج الکتریکی مغز بوسیله الکتریسیته (نوار مغزی) کارشناس شنوایی و سمعک سازی رشته شناس و خبره فنی عینک سازی پرستار مامایی کارشناس بهداشت و ایمنی شغلی مجرب فنی بهداشت و ایمنی شغلی تمرین دهنه ورزشکاران کارکنان مراقبت های بهداشتی و کاردانان فنی، بقیه ماما مشاور ژنتیک بهیار محافظت های خانگی بهیار، منظم کننده، و سرپرست بهیار روان طبی دستیار درمان شغلی یاری یار متخصص معالجه شغلی دستیار متخصص فیزیوتراپی یاری ملازم کارشناس فیزیوتراپی متخصص ماساژ درمانی دستیار دندانپزشک دستیار طبی مسول تدارک تجهیزات پزشکی متبحر فنی آندوسکوپی رونویس طبابت کمک همراه داروخانه ها دستیار دامپزشک و مسول حفظ های حیوانات آزمایشگاهی فعالان حمایت های مراقبتی، بقیه دستیار درمان زبان-گفتار سرپرست ارشد/مدیر ماموران زندان و زندان بان مراکز بازپروری سرپرست ارشد/مدیر افسران پلیس و کاراگاه ها سرپرست ارشد/مدیر ماموران آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث سرپرست آتش آدرس و سرویس ها پیشگیری از حوادث شهری سرپرست آتش نشانی و سرویس ها پیشگیری از حوادث جنگلی سرپرستان ارشد/مدیران ماموران آتش نشانی و سرویس ها پیشگیری از سوانح، سایر آتش نشان آتش نشان شهری آتش نشان جنگلی بازرس و بازجو آتش نشانی بازرس آتش نشانی بازجو آتش آدرس بازرس و کارشناس پیشگیری آتش سوزی های جنگلی ضابط دادگاه مامور زندان و مرکز ها بازپروری کاراگاه و بازرس کیفری کاراگاه پلیس مامور دایره شناسایی و سابقه بازرس کیفری و سروان ویژه بازرس مسافرت و گمرک تحلیلگر تجسس پاسبان صیدگاه ها و شکارگاه ها پارکبان مامور گشت پلیس و کلانتری سروان پلیس و گشت کلانتر و نائب رئیس کلانتر پلیس ترانزیت و حمل و نقل ریلی فعال حمایت از حیوانات کاراگاه و بازرس خصوصی مامور تحقیق درباره بازی ها و بازرس بازی افسر امنیتی پاسبان تقاطع ها نجات غریق، گشت آبی، و بقیه فعالان سرویس ها پیشگیرانه بخشها تفریحی فعالان سرویس ها پیشگیرانه، سایر سروان امنیتی حمل و نقل متخصص پیشگری از هدر رفت سرمایه سرآشپز و آشپز سرپرست ارشد/مدیر پرسنل تنظیم و سرو غذا آشپز، فست فود آشپز، شرکت ها و کافه تریا آشپز، منازل فردی آشپز، رستوران آشپز، سفارشات ریز آشپز، سایر کارگر تنظیم غذا کافه چی خدمتکار تنظیم و سرو غذا، از پاراگراف کارمندان فست فود ها متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده خوراک متصدی کافی شاپ گارسن گارسن، به غیر از رستوران نظافت چی تالار های طعام خوری و کافه تریا ها، و وردست کافه چی کاسه شور میزبان، رستوران، استراحتگاه، و به اندازه شاپ کارکنان تنظیم و سرو غذا، بقیه سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، سرویس ها چمن زنی، و باغداری سرایدار و تمیز کاری چی، به غیر از پیشخدمت ها و تمیز کاری کنندگان خانه داری پیشخدمت و شست و رفت کننده خانه داری کارگران نظافت چی ساختمانی، سایر مستخدم کنترل آفات مستخدم تزیین مناظر، و باغداری رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها هرس کننده درختان و درخت آرا کارگران حفظ از محوطه ها، بقیه ناظر بازی و سرگرمی مسول بازی های ماشینی سرپرست ارشد/مدیر کارمندان خدمات فردی مدیر سونا و جکوزی و استراحتگاه های آب گرم رشد دهنده حیوانات افسر محافظت از حیوانات اهلی کارکنان خدمات بازی و سرگرمی، سایر راهنما، کنترل چی، و مامور دریافت بلیت آپاراتچی سینما مسول دستگاه های مرکزها تفریحی و سرگرمی مسول لباس های هنرپیشگان مسول اتاق پرو و رختکن راهنماها و مسولان بخش تفریح و سرگرمی و کارکنان مرتبط، بقیه مرده شادی ملازم مراسم تدفین پیرایشگر آرایشگر و کارشناس زیبایی گریمور، نمایش زنده و اجرا ناخن آرا سر شادی آرایشگاه کارشناس حفظ های پوستی راهنما و ملازم تور راهنمای سفر مهماندار هواپیما مهماندار و همپا بخش حمل و نقل، به جز مهمانداران هواپیما و باربرها باربر و کارگر حمل چمدان پادو مراقبت کننده از کودکان پرستار نوباوه کلفت و یاری رسان در امور منزل مربی ورزش و مدرس آیروبیک فعال بخش سرگرمی مشاور اسکان مراکز اقامتی فعالان سرویس ها و نگهداری های شخصی، بقیه سرپرست/مدیر پرسنل فروش جزء سرپرست/مدیر کارمندان فروش بیشتر صندوقدار صندوقدار غرفه و پول خردکن مراکز بازی کارمند دفتری خدمات اجاره و تعمیر فروشنده قطعات یدکی فروشنده تک فروشی کارگزار فروش تبلیغات کارگزار فروش بیمه کارگزار فروش ورقه ها بهادار، فرآورده و خدمات مالی کارگزار فروش، اوراق بهادار و فرآورده کارگزار فروش، خدمات مالی دلال اوراق بهادار و متاع کارگزار مسافرتی نمایندگان فروش، خدمات، سایر کارگزار انرژی نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی نماینده فروش انرژی شمسی و ارزیاب نماینده فروش، اکثر و تولیدی، به جز کالاهای فنی و علمی سناریو دهنده و مبلغ محصول مانکن کارگزار املاک کارگزار فروش املاک مهندس فروش بازاریاب تلفنی فروشنده منزل به خانه، دست فروش و روزنامه فروش، و شغل های شبیه فروشندگان و شغل های مرتبط، سایر سرپرست/مدیر دفتر کار و آگهی استخدام کرمان آگهی استخدام تبریز 99 رئیس پشتیبانی اداری.

دانلود رایگان مقالات

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum instagram beğeni bayan escort - vip elit escort türktelekom mobil ödeme bozdurmaGorabetRestbetVdcasinoKlasbahishtml nullednulled themesMariobetNakitbahisBetebetElexbetBetpasTrbetHovardahttps://gelsincicek.com/Betvolebuy stripe accountMobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme BozdurmaNovagraMobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme BozdurmaVodafone Mobil Ödeme Bozdurma